Kurs per Alpha Web

 1. Prezantimi.
 2. Konfigurimet baze.
 3. Celjet e kartelave.
 4. Celje te tjera.
 5. Regjistrimet.
 6. Celja manualisht e bilancit fillestar.
 7. Moduli i aseteve.
 8. Moduli i prodhimit.
 9. Moduli i qendrave te kostos.
 10. Moduli i burimeve njerezore.
 11. Mbyllja e vitit.
 12. Importimi i formateve excel.
 13. Modul i avancuar.


         Kurs per fatura.alpha.al

 1. Hyrja.
 2. Si te regjistroni faturen e pare.
 3. Si te plotesoni te dhenat tuaja te fiskalizimit.
 4. Si te aplikoni per certifikaten e fiskalizimit.
 5. Si te shtoni artikuj ne program.
 6. Si te bejme nje fature me POS View.